Om ITC-Metalværksted

  

ITC-Metalværksted - en fortælling om rummelighed

 

Da ITC-Metalværksted blev grundlagt i 1964 var det længe før begrebet socialøkonomisk virksomhed kom på banen. Ikke desto mindre har vi alle årene været en virksomhed, hvor økonomi ikke har været den eneste bundlinje.

 

Medarbejder hos ITC-Metal betjener en robotsvejser.

 

Når man kigger sig omkring i værkstedets kaffestue, ser den ikke meget anderledes ud end kaffestuer normalt tager sig ud i smedebranchen. Og kigger man rundt på vores maskiner og arbejdsstationer ude i værkstedet, vil man nok heller ikke få den tanke, at der skulle være noget, som adskiller dette smedeværksted fra andre gode smedevirksomheder.

 

Ordrebogen fortæller også en historie om en ganske normal forretning med glade kunder, hvor der både er gamle, faste samarbejdspartnere og ny kunder, der kommer til.

 

Men der er alligevel noget hos ITC-Metalværksted, som adskiller os fra de fleste i smedefaget: Vi er ejet af Roskilde kommune, placeret under Centeret for handicap og vores medarbejdere er erhvervshæmmede i forskellig grad. Her kan du læse mere om Københavnsvej 266 her og de forskellige tilbud, der findes her på stedet.

 

Tilbage i 1964 hed virksomheden ”Produktionsværkstedet”. Det nuværende ITC-Metalværksted har også i en længere årrække været kendt under navnet BOMI-Metal. Men trods de forskellige navne har virksomhedens DNA altid været den samme: Vi leverer metalarbejde af høj kvalitet. Samtidig sikre vi, at borgere med handicap har mulighed for at få et arbejde, som passer til deres unikke færdigheder.

 

Derfor er rummelighed et nøgleord for ITC-Metalværksted.

 

Et arbejde, som gør en forskel

Overordnet er der to måder at beskrive ITC-Metaværkstelværksted: Som en smedeforretning og som en arbejdsplads for personer med handicap. Det er samspillet mellem de to elementer, som gør os til noget særligt.

 

For det første er vi er en virksomhed, som siden 1964 har leveret metalarbejde af høj kvalitet til industrien, kommuner og andre kunder.

Svejsehjelmen venter på en af de ansatte hos ITC-Metal

Vi leverer med andre ord et stykke arbejde, der efterspørges. Og vi fungerer på helt almindelige konkurrencevilkår som enhver anden smedevirksomhed.

 

Samtidig er vi en socialøkonomisk virksomhed, hvor borgere, som har svært ved at finde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, kan blive del af en arbejdsplads.

 

At bidrage til en arbejdsplads, at se de produkter, man selv har siddet og arbejde med blive sendt afsted til kunden, at møde ind om morgenen og vide, at kolleger har brug for den indsats, man lægger. At have et job ligesom ens venner og familie. Det er vigtige elementer i de fleste menneskers liv. Også selvom man har et handicap.

 

De rigtige rammer kommer alle til gavn

Et liv som hjerneskadet behøver ikke at være ensbetydende med et liv uden for arbejdsmarkedet. De ni faste medarbejdere hos ITC-Metalværksted er alle eksempler på, hvordan man kan indgå i en normal hverdag på en arbejdsplads og udfylde en vigtig rolle. Her har de individuelle opgaver, som matcher deres kompetencer. Én kan samle komponenter, mens en anden kan programmere en robotsvejser.

 

Fælles for dem er, at de her finder fodfæste på en arbejdsplads, som giver dem plads til at arbejde indenfor de rammer, som passer til dem.

 

Det kommer ikke alene vores medarbejdere til gavn. Vores samarbejdspartnere sætter til vores store glæde også pris på, hvad vi kan tilbyde. Svejsninger på et stativ produceret for SpaceInvader

 

Steen Frederiksen, adm. direktør hos SpaceInvader fortæller:

“Vi er rigtig tilfredse med samarbejdet og at kunne stole på, at vores produkt bliver fremstillet af dygtige og trænede håndværkere, der sikrer dets kvalitet. Muligheden for at støtte en organisation, som hjælper arbejdere med at genoptræne og genfinde sig selv på jobmarkedet, er også noget vi sætter stor pris på.” 

 

Fakta om samarbejdet

Størstedelen af SpaceInvader stativet svejses sammen hos ITC-Metalværksted. De trænede operatører styrer maskinerne som svejser SpaceInvader-stativets fødder til stængerne, og her sættes også SpaceInvaders grønne info-mærkater på siden af stativet.

 

 

  

Hvem arbejder hos ITC-Metalværksted?

Med udgangspunkt i de ni fastansatte medarbejdere, har vi løbende besøg af kursister. De kommer og prøver kræfter med alt fra arbejdspladsforståelse til mere komplekse arbejdsopgaver. Vi tilbyder også ressourceforløb for borgere, som skal tilbage til arbejdsmarkedet efter et sygdomsforløb.

 

Fordi ITC-Metalværksted er en almindelig arbejdsplads med mødetider, frokostpauser, samarbejde og alt derimellem, giver det mulighed for, at borgerne kommer til at indgå i en hverdag, som minder meget om dagligdagen ude på arbejdspladserne i Danmark.

 

Kontaktperson

Peter B. Nielsen

Værkstedskoordinator
Direkte telefon: 21 26  72 70

E-mail: